June 1984, Light of Truth – 14.

कृपया हिंदी में भी इसे पढ़ने के लिए अंग्रेजी के लेख के नीचे देखिये, हिंदी के लेख के बाद पंजाबी में भी इसे अनुवाद किया गया है!

ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀ ਦਾ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਤੀਰਾ ਆਪੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ !

———————————————————————————

Tales of tyrannies on Sikh women during Opretion Bluestar by Indira govt.

Here I give auto-biography of that brave Sikh woman which she herself has described her tale of horror after she was arrested in Amritsar from Golden Temple during Operation Blue star—- Mai Harinder Kaur is still alive.

Image

                          Mai Harinder kaur

In the court of Duryodhan the Draupdi was brought pulled by her long hairs and then tried to undress her in full audiences — is a black spot on Hindu religion even to-day but this incident caused the battle of Mahabharat. This is a bitter truth but the atrocities carried out upon our women and girls by Indian govt.; it’s para-military forces, Indian army and police are countless but here I quote just one example of this brutality faced by a brave Sikh woman, her own statement is being given here in her own words. I can’t say how many other Sikh women and girls would have faced such brutalities upon them —- I feel disgusted from this motherland India where such sinners are deployed in force and rule this nation and carry out such brutalities on women without any shame. How could I feel proud in calling myself an Indian, how could I accept this nation as my own? Why should I not demand a separate nation for we Sikhs where the pride of our women, our sisters and our daughters e be always safe? If it’s an offence to demand a separate nation after facing such brutalities and killing of our thousands of innocent brothers in fake encounters, then certainly I am an offender. Hang us in this offence? Why not any action is ever taken against that butcher Police officer KPS Gill against his crimes against humanity? 

Whether we should call ourselves with pride that WE ARE INDIANS?

 

The Crimes of Indira Gandhi:

The Last Time I was in Amritsar – June 1984

by MAI HARINDER KAUR

June 4, 1984

I was in Amritsar with my husband, Mani, and thirteen-year-old son, Sandeep. We had been in the city since mid-May, visiting relatives, of which we have many in that area.

The date, for those of you who don’t recognize it, was the beginning of Operation Blue Star – as it was named by the Indian government – when the Indian army stormed the Harmandar Sahib, claiming to be looking for ‘terrorists.’

The army knew that thousands of people were in the gurdwara complex to commemorate the Shaheedi Gurpurab of Guru Arjan. They opened fire on the whole complex and killed who knows how many. Fortunately, we were at a cousin’s house when it all started and thus were safe, or so it seemed.

No such luck. Two days later, the police barged into the house where we were staying and took us all.

Fortunately, as it turned out, the three of us had our passports on us. I’m not sure exactly where we were taken, a police stationsomewhere. They separated the men and the women; I was afraid that that was last I’d see of my men.

Then they put put each of us women in different rooms. And I waited. For the first time in my life, I was really scared. After a time, a very young policeman came in. Although my hands were bound behind me, I managed to pull out my Canadian passport.

He was not impressed.

“Are you Sikh?” Expressionless.

“Yes.” Calmly.

“Wrong answer.” He slapped me across the face.

“Are you Sikh?” Expressionless.

“Yes.” Calmly.

“Wrong answer.” He slapped me HARD across the face.

“Are you Sikh?” Expressionless.

“Yes.” Calmly.

“Wrong answer. And you’re also really stupid.” He doubled up his fist and slugged me in the mouth.

“Are you Sikh?” Smiling slightly.

“Yes. I’m Khalsa.” Blood was coming out of my mouth. I wish I could say I was uafraid, but that would be a lie. A BIG lie. I have, to this day, never been so terrified in my life. But I managed to keep my voice steady.

He reached over to me and tore my shirt off. Then he pulled out my kirpan. “The littleSaint Soldier has her little knife, I see.” In a sarcastic voice. He drew the blade across my throat. I laughed nervously. A strange reaction.

Unlike most Sikhs, I usually do not carry a blunt kirpan. I know, I know. A kirpan is a religious article, not a weapon. I’m sorry if Ioffend anyone here, and I know I will, but I have never believed that our spiritual father, Guru Gobind Singh, intended us to be unarmed. I usually carried a razor-sharp medieval French war dagger that had belonged to a lady ancestor of mine. I suppose it couldn’t really be called a kirpan, but it was what I carried. I’m not sure why that day, I didn’t have my dagger on me. If I had, I would be dead.

So I laughed nervously.

That seemed to infuriate him and he pulled my pants down. At this point a second cop came in. The first one started pulling at my hair.

“You Khalsa have a real fetish about this, don’t you? Is it true that you’ll die before letting it be cut?”

I nodded. “Yes.”

“Stupid.”

The second cop handed him a big pair a scissors. He pointed them at my hair. “I’m going to use these. The choice is yours: here,” pointing at my hair, “or here?” He cut the top of my kacchhera, so they fell down. pointing the scissors at my crotch.

He laughed and laughed.

Paralysed with terror, I said nothing, but inside I screamed with every fibre of my being.

“GOBIND!”

No ‘Guru,’ no ‘Singh,’ no ‘Ji.’

Just, “GOBIND!”

The result was instantaneous. I was not afraid. I was not in pain. I don’t know how I knew they wouldn’t dare cut my hair; I couldn’t care less what else they might do to me. My dad’s words came to me: “No one can humiliate me without my consent.”

I laughed. “I’m Khalsa.” I looked at the mirror across the room. I’m not a complete idiot. I know mirrors in interrogation rooms are one-way glass. And I was certain that the cops were forcing my son and husband to watch this. Sadistic f****ing bastards! I nodded to my unseen men and smiled.

He slugged me in the stomach. It didn’t hurt. He slugged me like that several more times until he finally knocked me off my feet and I fell to the floor. I have never felt so calm and complete, as strange as that sounds. I was completely unafraid.

He stood over me and stared at me, now completely naked, lying on the floor. He kicked me in the head repeatedly. Then, he pulled me up by my hair and with the help of his colleague sat me in a chair. He cut open a hot chili and rubbed it all over my face, up my nose and into my eyes. I didn’t react at all.

He opened my legs and rubbed the chili all over my vaginal area. The second one pulled me forward to my feet, while the first one shoved it up my anus. He pulled it out and stuffed it into my mouth. The whole time, he was trying to taunt me by saying all sorts of insulting things. None of it got through to me at all. I will not record what he said, partly because it was mostly in colloquial Punjabi, of which I understood little, and partly because it would serve no purpose beyond teaching someone how to be insulting.]

After he finished with the chili, he started with the scissors, which turned out to be very sharp. Little cuts, not big ones, all over my breasts, then my stomach. When I didn’t react to that, the bottoms of my feet. By this time, he was completely livid. I thought he was going to maybe cut my throat or gouge my eyes.

Again he grabbed me by the hair and threw me on the ground, and opened my legs. He raised the scissors over my crotch, clearly intending to use them as a weapon of rape. He stopped, clearly savouring the moment.

At exactly that instance, the door opened and someone burst through, yelling. “Stop! We have orders not to mess with the Canadians.”

He glared at me, with pure hatred. But he stopped. The second cop untied my wrists.

I stood up, pulled up my kacchhera, then my pants. My shirt was torn beyond any usefulness, though. My mouth was still full of blood which I spat on the floor at his feet. He spoke, very softly, so only I could hear: “If I ever see you again, you’ll be sorry I didn’t finish with you today.”

So what was going on in me, while he was torturing me? I believe this does qualify as torture. I could see, hear and feel everything that was going on. But I felt no pain, either physically or psychologically, then or later. Instead, I was aware of various
voices singing the Mool Mantar, over and over. It was the most beautiful thing you could imagine. It completely transported my being to another level where pain simply doesn’t exist. This was the second time something like this had happened to me in this life – and it has not been repeated since.

I was operating in two completely different states of being. All of my senses seemed to be in overdrive. My hearing was enhanced. Colours were vivid and alive. I was fully, completely conscious and aware. I want to emphasize that I was not being brave or strong or heroic. And I am not masochistic. I was as calmly joyful as I could ever imagine being. It simply made no difference to me what they were doing.

Why do I think this happened to me? Because I relied on a promise made by one who was a father to me. There is nothing special about me in this. Any Khalsa in this position has the right, perhaps even the obligation, to do the same. No special, secret words, no silly rituals, just the total intention.

I’d like to make a couple of aside comments here. First, there are still a few things I have left out, for the sake of decency. I was not raped, since rape is vaginal penetration. Please notice that it takes nothing fancy to torture someone, no special equipment, in this case, just some chili, a pair of scissors and something to tie my hands. Also, very little imagination.

I have not mentioned that, at this time, I was in my first trimester of pregnancy. They, of course, had no way of knowing that. Not that it would have made any difference tothem! Why I didn’t lose the babies then and there I can only ascribe to the fact that I was being protected by my Guru in some fashion.

I just kept smiling. “I’d like my kirpan back, please.”

The second cop handed it to me, along with my passport.

They took me, still half naked and bleeding, to a hallway, where I was reunited with Mani and Sandeep. With great dignity, my son took off his shirt and helped me put it on.

“Here, Mom”‘ His voice was shaking a bit. I looked at them. They had been roughed up a bit, and normally neither would have ever tied a turban so sloppily. We would discuss all that later. I evidently got the worst treatment, physically.

Later we discussed the incident. Mani looked into my eyes. “There for a moment, I thought you might break.”

I met his gaze. “So did I.”

“I could see you change. All of a sudden, it was like you became someone else. What happened?”

I told him. He turned to our son. (Of course, all this happened 22 years ago, so all the quotes have been approximations, except this, which I remember verbatim.).

“Your mother is a magnificent person. You won’t find another like her, but I hope when you get married, you’ll marry a woman you can love and admire as much as I do my wife.’

What woman could possibly forget such praise from her husband?

Sandeep looked at me, and said, in a whisper, “Mom, you were so lucky they got stopped when they did.”

Both of us said, in unison, “Luck had nothing to do with it.”

I will leave the story there, only noting that it was not my strength and courage that made me strong; it was a gift from my father Guru.

The only part I can really take any credit for is crying out for help when I needed it.

We could not get back to our family home that day, but fortunately some good people saw us right outside the police station and took us in.

Although some of the city’s water was cut off, it was running where our host family lived. I felt incredibly dirty. Thank God for a good shower! Mani helped me clean up, washed and conditioned my hair – which, against all odds, was intact – and combed it out for me. He couldn’t believe I could walk on those lacerated feet, but even afterwards, while I was healing, I was in no pain. I have a few scars left, my hearing was slightly damaged, but nothing too important.

Mani, being a physician, thoroughly examined me, but even with the beating I had taken, there were no major injuries.

Our hosts, who were Hindus, gave us clean clothes, some really good food, comfortable beds and a feeling that there were still some decent people in Amritsar. We burned our old clothes, except I kept the shirt Sandeep had given to me. Our family in Amritsar still has it, as a remembrance.

There is much more I could write about Amritsar at that time, the smell, the heat, the noxious insects, the sacred sarovar filled with blood and dead bodies, but that can be found elsewhere on the net. I’m trying to record only my personal experiences.
Mai Harinder Kaur. 

Courtesy:  The Unringed Bell. Edited for sikhchic.com]

October 31, 2011

http://www.sikhchic.com/article-detail.php?cat=21

The above statement is given by Mai Harinder Kaur herself and she xposed how Indian army and Punjab Police rape the arrested women. This was approved in july 2004 when in Manipur,  a border state with Myanmar, more than 100 local women striped themselves and gave a call to to Indian army to rape them. They were provoked by rapes on local women by army so this extreme step was rtaken by them. They protested in front of army camps totally naked.  Kindly view this newspaper report and the picture.

Continued till 33rd anniversary of Operation Bluestar on 6th June 2017.


प्रस्तुत है….उस वीरांगना सिख महिला की आत्म कथा जो उसने खुद बयान की है, माई हरिंद्र कौर अभी जीवित है! 

 Mai Harinder Kaur-1

दुर्योधन की सभा मे उसके भाई दु:शासन द्वारा द्रोपदी को केशों से पकड़ कर खींच कर लाया जाना और फिर अर्ध नग्न किया जाना—हिन्दू समाज पर आज भी कलंक है लेकिन इस घटना ने महाभारत का युद्ध करवा दिया था ! यह एक कटु सत्य है तो हमारी सिख स्त्रियों के साथ जो इस से भी बढ़ कर भारतीय सरकार और इसके अर्ध-सैनिक बल, सेना तथा पुलिस द्वारा जो अत्याचार किये गए–उसकी सिर्फ एक मिसाल वो भी भुक्त भोगी यातना पीड़ित महिला का खुद का बयान मैं यहाँ हिंदी में अनुवादित कर रहा हूँ! ऐसे अत्याचार और कितनी मेरी बहनों ने अपने बदन पर सहे होंगे–वितृष्णा आती है इस भारत भूमि से जहाँ ऐसे पापी लोग रहते हों और निर्बल महिलाओं पर अत्याचार करते हों? कैसे मान लें इस देश को अपना? क्यों न अपना अलग देश मांगे जहाँ हमारी माँ-बहनों व बेटियों की अस्मिता सुरक्षित हो? क्या हमारा अपना अलग देश मांगना फिर भी अपराध है? यदि हाँ तो इस अपराध में हमें दे दो फांसी? क्यों नहीं उस नर पिशाच के पी एस गिल को भी उसके मानवता के विरुद्ध किये गए अपराधों के लिए इसे दंडित नहीं किया जाता?

क्या हमें गर्व से कहना चाहिए कि, “हम भारतवासी हैं?”

 

इंदिरा गाँधी का जुर्म :

आखिरी बार जब मैं अमृतसर में थी – जून १९८४, द्वारा; माई हरिंद्र कौर 

४ जून १९८४ 

मैं अपने पति मणि और तेरह वर्षीय पुत्र संदीप के साथ अमृतसर में थी! हम करीबन दोपहर से ही शहर में थे और हमारा रिश्तेदारों के घर आना-जाना लगा हुआ था जिनमें से अधिकांश उसी क्षेत्र में रहते थे !

तारीख जो शायद तुम में से अधिकांश को याद भी नहीं होगी– आपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की थी, जैसा कि इसे भारतीय सरकार ने नाम दिया था जब कि भारतीय फौज ने हरमंदिर साहिब जी पर आक्रमण किया था, इस दावे के साथ कि वे आतंकवादियों की तलाश कर रहें हैं !

फौज को पता था कि हजारों श्रद्धालु सिख गुरुद्वारा साहिब के अंदर शहीदी गुरुपर्व मनाने के लिए एकत्रित हैं ! फिर भी फौज ने सारे परिसर में अँधा धुंध गोलियां चलाईं, भगवान जाने कितने मार दिए? जब फौज की यह कार्रवाई चली, उस समय हम भाग्यवश अपने एक रिश्ते के भाई के घर में थे, इस कारण हम सुरक्षित थे !

फिर भी हम इतने भाग्यशाली न थे! परन्तु सौभाग्यवश हमारे तीनों के पास हमारे पासपोर्ट मौजूद थे !

मुझे यह तो याद नहीं कि हमें कहाँ ले जाया गया था, शायद कहीं कोई पुलिस स्टेशन होगा ! उन्होंने हम औरतों और मर्दों को अलग अलग कर दिया ! मुझे डर था कि शायद मैं आखिरी बार अपने पति तथा अन्यों को देख रही हूँ !

तब उन्होंने हम औरतों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया ! मैं इन्तिज़ार करती रही ! जिंदगी में पहली बार मुझे डर लगा ! कुछ समय बाद एक बहुत ही नौजवान पुलिस अफसर कमरे में आया ! यद्यपि मेरे हाथ कमर के पीछे बंधे हुए थे फिर भी किसी तरह मैंने अपना कनेडीयन पास पोर्ट बाहर निकाला !

उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा !

‘क्या तुम सिख हो?’ बिना किसी भाव को प्रदर्शित किए ही मुझसे पूछा !

‘हाँ!’ मैंने शांति पूर्वक जवाब दिया!

 ‘गलत जवाब ‘ यह कह कर मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया

 ‘क्या तुम सिख हो?’ किसी भाव को प्रदर्शित किये बिना पूछा!

 ‘हाँ!’ मैंने फिर शांति पूर्वक उत्तर दिया !

 ‘गलत जवाब’ उसने जोर से थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया !

 ‘क्या तुम सिख हो?’ बिना कोई भाव प्रदर्शित किए उसने फिर पूछा !

‘हाँ!’ मैंने शांति पूर्वक फिर से जवाब दोहरा दिया !

‘गलत जवाब और तुम मूर्ख भी हो’ उसने अपनी हाथ की मुट्ठी को बंद किया और मेरे मुंह पर घूँसा जड़ दिया !

‘क्या तुम सिख हो?’ हल्की मुस्कुराहट से फिर पूछा!

 ‘हाँ ! मैं खालसा हूँ!’ मेरे मुंह से खून बाहर बह रहा था ! मैं सोचती हूँ, मुझे कहना चाहिए था कि मैं भयभीत नहीं हूँ पर यह कहना झूठ होगा ! एक बड़ा झूठ! मैं तब से आज तक जिंदगी में कभी इतना न डरी थी ! फिर भी मैंने अपनी आवाज़ को काबू किया !

वह मेरे उपर झुका और मेरी कमीज़ को फाड़ कर फ़ेंक दिया ! फिर उसने मेरी किरपान को खींच कर निकाल लिया ! “छोटी संत सिपाही के पास छोटा चाकू” ताना मारते हुए बोला ! फिर किरपान का फल मेरे गले पर रख दिया ! मैं बिना किसी भय के खिलखिला उठी ! एक बिना सोचा समझा कृत्य!

दूसरे अन्य सिखों की तरह, मैं खुन्डित (बिना धार वाली) किरपान नहीं पहनती ! मैं जानती हूँ ! मैं जानती हूँ! किरपान एक धार्मिक चिन्ह है, कोई शस्त्र नहीं ! मैं माफ़ी चाहूंगी यदि मेरी बात से किसी को कोई दुःख पहुंचा हो ! मैं जानती हूँ कि इस से जरूर किसी को दुःख होगा लेकिन मेरे दिव्य पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कभी भी हमें बिना हथियार के रहने को कहा हो ! इसलिए साधारणत: रेजर की धार वाला फ्रेंच खंजर पहनती हूँ जो कि मेरी घर की एक बूढी स्त्री ने मुझे दिया था ! मेरा मानना है कि इसे सही मायने में किरपान कहना उचित नहीं होगा परन्तु मैं इसे ही पहनती थी ! मुझे पूरी तरह याद नहीं कि क्यों इसे मैंने उस दिन इसे नहीं पहना था ! यदि पहना होता तो मेरी मृत्यू उस दिन निश्चित थी !

इसलिए मैं खिलखिला कर हंसी थी !

 यह उसको चिढाने के लिए काफी था, तब उसने मेरी पैंट उतार दी ! इसी समय एक अन्य पुलिस वाला भीतर आया ! पहले वाले ने मेरे केश पकड़ कर खींचे ! “तुम असभ्य खालसे इन की बहुत पूजा करते हो? करते हो या नहीं? क्या यह सच है कि तुम इन केशों को कटवाने से पहले मरना पसंद करोगे?”

मैंने स्वीकार किया,”हाँ !”

“बेवकूफ”

दूसरे पुलिस वाले ने उसे एक जोड़ी बड़ी कैंची की दीं ! उसने तब मेरे केशों की और इशारा किया! “मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ! मर्जी तुम्हारी है: यहाँ! “मेरे केशों की ओर इशारा किया, “या यहाँ?” और तब उसने मेरे कछहिरे (अंडर वीयर) का उपरी हिस्सा काट डाला जिससे वह नीचे गिर पड़ा ! “मेरी योनी की ओर इशार करते हुए बोला !”

वह हंसता रहा, हंसता ही रहा !

इस पर मैं भी घबराहट में भी हंस पड़ी !

भय से मैं सुन्न थी ! मैं कुछ नहीं बोली परन्तु भीतर से मेरे शरीर का रोम रोम पुकार रहा था !

गोबिंद

 न ‘गुरु,’ न ‘सिंह,’ और न ही ‘जी,’

सिर्फ ‘गोबिंद’

 उसी क्षण इस का परिणाम दिखा ! मेरा भय काफूर हो चुका था ! मुझे दर्द भी नहीं हो रहा था ! मैं नहीं जानती ! मैं कैसे जान सकती थी की किस कारण उनकी हिम्मत नहीं हुई मेरे केश काटने की ! मैं इस से रत्ती भर भी परेशान नहीं थी की वे मेरे साथ क्या करेंगे ! मुझे मेरे पिता के कहे शब्द सुनाई दिए, “मेरी मर्जी के बगैर कोई मुझे नीचा नहीं दिखा सकता!”

मैं हंसी ! “मैं खालसा हूँ !”मैंने कमरे में लगे शीशे की ओर देखा !

मैं पूरी तरह से बेवकूफ नहीं हूँ! मैं जानती थी कि पुलिस के जांच केन्द्रों में एक तरफा पारदर्शी शीशे लगे होते हैं ! और मैं पूरी तरह निश्चिन्त थी कि पुलिस वाले मेरे पति और मेरे बेटे को इन राक्षस, हरामजादे दोगलों द्वारा किया जा रहा मेरे प्रति कृत्य अवश्य दिखा रहे होंगे ! मैंने अपने दिखाई न देने वाले पति की (शीशे के पार) ओर मुस्कुरा कर अपना सिर हिलाया !

उसने मेरे पेट पर जोर से प्रहार किया लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ ! उसने ऐसे प्रहार कई बार और मेरे ऊपर किये जब तक कि उसने आखिरी बार मेरे पैरों पर प्रहार करके मुझे फर्श पर गिरा नहीं दिया ! मैंने स्वयं को कभी इतना शांतचित्त  तथा पूर्ण नहीं पाया था, इसे शब्दों में बयान करना कठिन है लेकिन सत्य यही है!

वह तब मेरे उपर खड़ा हो गया और मेरी ओर घूरने लगा, में पूर्णत: नग्न थी और फर्श पर गिरी हुई थी ! उसने बार बार मेरे सिर पर प्रहार किए ! तब उसने मेरे केशों को पकड़ कर खींचा और अपने साथी की मदद से मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया ! तब उसने मिर्चों के पाऊडर की थैली खोली और मेरे सारे चेहरे पर मला, मेरी नाक में डाला और मेरी आँखों में भी ! मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की !

उसने मेरी टांगों को चौड़ा किया और तब मिर्च पाऊडर को मेरी योनी और उसके चारों ओर लगाया ! दूसरे ने मुझे आगे मेरे पैरों की ओर खींचा जबकि पहले वाला मेरे गुदा द्वार में से मल निकाला और मेरे मुंह में डाल दिया ! ! सारे समय वह मुझे हर तरह से नीचा दिखाने के लिए ताने मरता रहा ! पर इन सब से भी मेरी हिम्मत नहीं टूटी ! मैं यह सब तो नहीं बता सकती कि उस ने मुझको क्या-क्या कहा, विशेषत: यह सब ठेठ पंजाबी में था जिसे मैं थोडा बहुत ही समझ सकती थी और यह सब बताने से कुछ प्राप्ति भी नहीं होगी सिवाय किसी को यह सिखाने के, कि किसी के साथ दुर्व्यवहार कैसे किया जाता है !

जब वह मिर्चें लगानी बंद कर चुका तो उसने कैंची पकड़ ली जो काफी तेज दिखाई देती थी ! मेरी सारी छाती पर, फिर मेरे पेट पर उसने छोटे-छोटे कट लगा कर घाव किये ! परन्तु जब मैंने कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की तो उसने मेरे पैरों के नीचे तलवों पर घाव बनाए ! अब तक वह पूर्णत : निराश हो चुका था ! मैंने सोचा कि या तो वह मेरा गला काट देगा या मेरी ऑंखें बाहर निकाल देगा !

उसने मुझे फिर से मेरे केशों से पकड़ा और जमीन  पर फ़ेंक दिया और मेरी टांगों को फिर से चौड़ा किया ! उसने अपनी कैंची मेरी योनी पर लगाई ! यह उसकी मुझ से बलात्कार की मंशा ज़ाहिर करने का इशारा था ! वह रुका, उस क्षण को बचाने के लिए ! (एक तरह से धमकी)

ठीक उसी समय दरवाज़ा खुला और कोई जोर से चिल्लाया ! ठहरो ! हमें हुकम है कि कनाडीयों से न उलझा जाए !

उसने मेरी ओर पूरी घृणा से  देखा ! लेकिन रुक गया ! दूसरे पुलिस वाले ने मेरी कलाइयाँ खोल दीं !

 मैं खड़ी हुई, अपना कछहिरा उठाया और पहना, फिर अपनी पैंट पहनी ! मेरी कमीज़ सारी बेतहाशा फट चुकी थी ! मेरे मुंह में अब भी खून भरा हुआ था जो मैंने उसकी ओर मुंह करके, उसके पैरों के पास थूक दिया ! वह बड़ी धीमी आवाज़ में बोला जिसे केवल मैं सुन सकती थी, “फिर यदि कभी मैंने तुम्हें दुबारा देखा, तुम्हें अपने पर पश्चाताप होगा कि मैंने तुम्हें आज ही क्यों नहीं खतम कर दिया !”

तो मुझे अपने भीतर क्या महसूस हो रहा था जब वह मुझे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दे रहा था! मैं दावे के साथ कहती हूँ ये यातनाएं ही थीं! मैं देख सकती थी, सुन सकती थी और जो कुछ भी हो रहा था, उसे महसूस कर सकती थी ! परन्तु मुझे कोई दर्द नहीं हुआ! न शारीरिक और न मानसिक, न तब और न बाद में! वास्तव में मुझे मूल मंत्र बोलने  की बहुत सी आवाजें सुनाई दे रहीं थीं ! बार बार सुनाई दे रही थीं ! यह एक बहुत ही सुखद अहसास था जो कि कोई कल्पना ही कर सकता है ! इस सब ने मुझे (मेरी आत्मा को) कहीं दूर पहुंचा दिया था जहाँ दर्द महसूस नहीं होता ! यह सुखद अहसास मुझे अपनी इस जिंदगी में दूसरी बार हुआ था ! तब से फिर यह इसके बाद नहीं हुआ !

मुझे अपने आप में दो जिंदगीयां एक साथ जीने का अहसास हो रहा था ! मेरी सभी चेतनाएं फिर से मुझ पर हावी हो चुकी थीं ! मेरी सुनने की शक्ति बढ़ चुकी थी ! आस पास के रंग स्पष्ट और जीवंत हो उठे थे ! मैं पूरी तरह से चेतन और जाग्रत थी ! मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई बहुत बहादुर, मजबूत, या हीरो नहीं हूँ ! और मैं कोई ऐसी स्त्री भी नहीं हूँ जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा शारीरिक पीड़ा पहुंचाए जाने से स्त्री-सुख (सेक्सुअल) प्राप्त करती हूँ ! मैं एक खुशहाल जिंदगी जीने वालों में से हूँ जैसी कि मैं कल्पना कर सकती हूँ ! मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे मेरे साथ क्या कर रहे थे !

मैं क्यों सोचूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि मैं उस विश्वास पर कायम हूँ जो मेरे पिता ने किया था ! इस सब में मैं कोई  विशेष अहमियत नहीं रखती हूँ ! इस स्थिति में कोई भी खालसा हो, उसे अधिकार है शायद कर्तव्य पालना करना कि वह भी ऐसा ही करे ! कोई विशेष नहीं, कोई गुप्त शब्द नहीं (संदेश) कोई मूर्खता भरे संस्कार नहीं, केवल पूर्ण ध्यान पिता दसमेश का !

इस के साथ ही मैं कुछ शब्द यहाँ कहना चाहूंगी ! सबसे पहले, कुछ बातें मर्यादा बनाए रखने की खातिर जो मैंने छोड़ दी थीं, कि मेरा बलात्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बलात्कार केवल पुरुष लिंग के योनी प्रवेश को ही कहते हैं! कृपया ध्यान दें कि किसी को यातनाएं देना कोई सुखद, आकर्षित करने वाला अहसास नहीं है, इसके लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं, केवल कुछ मिर्चें, एक जोड़ी तेज धार वाली कैंची और मेरी कलाइयों को बांधने के लिए कुछ भी ! और केवल थोड़ी कल्पना यन्त्रणा देने के लिए !

मैंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि, उस समय मैं अपने गर्भकाल की पहली तिमाही में थी (तीसरा महीना चल रहा था), उनको, बे-शक किसी भी तरह से यह पता नहीं चल सकता था और न ही उन्हें इससे कोई फर्क पड़ता था !  मेरे गर्भ के शिशु को तब, वहां क्यों कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मैं केवल यह कह सकती हूँ कि उनकी और मेरी रक्षा किसी भी तरह से मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही की है !

“मैं केवल मुस्कुराती रही ! ” कृपया क्या मैं अपनी किरपान वापस ले सकती हूँ?”

 दूसरे पुलिस वाले ने मेरी किरपान, मेरे पासपोर्ट के साथ मेरे हाथों में दे दी !

उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ एक बड़े कमरे (हॉल) की ओर ले चले जबकि अभी भी मैं अर्ध-नग्न थी और मेरे खून भी बह रहा था ! बड़े ही सम्मान सहित मेरे १३ वर्षीय बेटे ने अपनी कमीज़ उतार कर मुझे पहनाने में मदद दी!

“इस ओर माँ !” उसने कांपती आवाज़ में कहा ! उन्हें भी पुलिस वालों की बदतमीजी से थोडा बहुत गुजरना पड़ा था और उनमें से शायद ही कभी किसी ने ढीली-ढाली, बेतरतीब ढंग से पहले ऐसी पगड़ी पहनी हो ! इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे ! मुझे बहुत बुरी शारीरिक यातनाएं दी गईं थीं !

बाद में हमने इस सारी घटना पर विचार किया! मणि ( मेरे पति) ने मेरी आँखों में देखा! “उस एक क्षण के लिए मैंने सोचा था कि तुम बिखर (टूट) जाओगी !”

“मैंने उस की आँखों में ऑंखें डाल कर पूछा ! क्या सचमुच मैं टूट गयी थी !”

“मैंने आप मैं बदलाव महसूस किया था! अचानक जैसे तुम कोई और हो गईं थीं ! क्या हुआ था?”

.मैंने उसे सब बता दिया ! वह  हमारे बेटे की ओर मुड़ा ! (बिना शक यह सब १९८४ जून महीने में हुआ था इसलिए सब सांकेतिक है केवल इसके सिवाय कि यह सब मुझे आज भी पूर्णत:याद है)!

“तुम्हारी माता एक आश्चर्यजनक महिला हैं! तुम्हें उसके जैसी कोई और नहीं मिल सकती ! पर मैं आशा करता हूँ कि जब तुम्हारी शादी होगी तुम भी अपनी पत्नी को ऐसा ही प्यार दोगे और सम्मान करोगे जैसा मैं करता हूँ !”

 क्या कोई पत्नी, किसी पति द्वारा दर्शाए गए ऐसे प्यारे शब्दों को भूल सकती है?

संदीप ने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, “माँ तुम सौभाग्य-शालिनी हो जो वे ऐसे समय रुक गए जब उन्हें रुकना चाहिए था !”

“हम दोनों एकमत होकर बोले, “भाग्य का इससे कुछ भी लेना देना नहीं था !”

 मैं यहाँ इस दुखद कहानी का अंत करती हूँ, इन शब्दों के साथ कि यह मेरी ताकत न थी और न मेरा साहस जिसने मुझे इतनी शक्ति दी, यह मेरे पिता गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा प्रदत्त उपहार था मेरे लिए !”

 मैं केवल एक ही श्रेय ले सकती हूँ कि मैंने भीर (कष्ट) पड़ने पर मदद के लिए पुकार की, जब इस मदद की मुझे अत्यंत आवश्यकता थी !

उस दिन हम अपने पारिवारिक घर पर न जा सके परन्तु कुछ भले लोगों ने हमें उस दिन पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े देखा तो वे हमें अपने घर ले गए !

यद्यपि शहर के कुछ भागों में पानी की सप्लाई रोक दी गई थी परन्तु हमारे आतिथ्य करने वालों के घर पानी आ रहा था ! मैं अपने को घृणित रूप से बेहद गंदा महसूस कर रही थी! एक अच्छे स्नान के लिए ईश्वर का धन्यवाद! मेरे पति मणि ने मुझे स्वच्छ होने में मेरी मदद की! मुझे नहलाया, मेरे केश फिर से संवारे जो कि पुलिस वालों ने मेरी केश-सज्जा खत्म कर दी थी, फिर से सुंदर दिखने लगे! वह विश्वास नहीं कर सकता था कि मैं अपने पैरों से रिसते जख्मों के बावजूद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ! फिर भी इसके बाद भी जब मैं अपने जख्मों का इलाज करवा रही थी, मुझे कभी कोई दर्द न हुआ, कुछ खरोंचें रह गईं थीं, मेरी सुनने की क्षमता को थोडा धक्का लगा था, कमजोर हो गई थी, लेकिन यह कुछ खास नहीं!

मणि जो कि स्वयं एक फिजीशियन (डाक्टर) हैं, ने मेरी पूर्ण जांच की लेकिन मेरी पिटाई के बावजूद जो मैंने सही, कोई बड़े जख्म न थे!

हमारे आतिथ्यकर्ता जो हिन्दू थे, हमें पहनने के लिए स्वच्छ कपड़े दिए,  सचमुच बेहतरीन लज़ीज़ खाना भी, आरामदायक बिस्तर और एक अहसास कि अमृतसर में भी भले लोग रहते हैं! हमने अपने पुराने वस्त्र जला दिए, केवल अपने पास मैंने अपने बेटे संदीप द्वारा दी गई वह कमीज़ याददाश्त के लिए रख ली! हमारे अमृतसर के पारिवारिक घर में यह आज भी सहेज कर रखी हुई है!

मेरे पास उस समय के अमृतसर के बारे में लिखने के लिए और भी बहुत कुछ है, वह गंध, गर्मी, कीड़े मकौड़े और पवित्र सरोवर जो लाशों से पटा और खून से रंगा हुआ था लेकिन उस सब के बारे में नेट पर बहुत कुछ लिखा मिल जाएगा! मैं केवल अपना व्यक्तिगत अनुभव ही लिख रही हूँ! .

[Courtesy: The Unringed Bell. Edited for sikhchic.com]

October 31, 2011

http://www.sikhchic.com/article-detail.php?cat=21

——————————————————————————-

ਪੇਸ਼ ਹੈ ਓਸ ਵੀਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਖ ਭੈਣ  ਦਾ ਆਪੂੰ ਲਿਖੀਆ ਸੱਚ ਜੋ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ – ਮਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਲਾਂ ਸੁਖ ਨਾਲ ਜਿਓੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਾਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ!   

 Mai Harinder Kaur

ਦੁਰਜੋਧਨ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੁ:ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਧ ਨੰਗੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ – ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ! ਇਹ ਇਕ ਕੌੜਾ ਸਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਖ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ  ਜੋ ਅਣ-ਮਨੁਖੀ ਜ਼ੁਲਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧ ਸੈਨਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ , ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ –ਉਸਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਓੰਦੀ  ਜਾਗਦੀ ਪੀੜਤ ਭੈਣ ਦਾ ਆਪੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਜੋ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੇਟ ਤੇ ਪਾਇਆ  ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ! ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨ-ਮ੍ਣੁਖੀ ਤਸੱਦਦ ਹੋਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ  ਪਿੰਡੇ  ਤੇ ਜਰੇ ਹੋਣੇ – ਘਿਰਣਾ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਿਥੇ  ਇਹੋ  ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਜਲੂਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ? ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ? ਕਿਓਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਮੰਗੀਏ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਇਕ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਮੰਗਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਾਂਗੇ –ਦੇ ਦਵੋ ਸਾਨੂ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ? ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਓਸ ਨਰ ਪਿਸ਼ਾਚ ਕੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ?

ਕੀ ਸਾਨੂ ਘਮੰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ —ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੁਆਬ ਹੋਵੇਗਾ “ਕਦੀ ਨਹੀਂ?”  

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੁਰਮ:

ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੀ – ਜੂਨ 1984, ਵੱਲੋਂ : ਮਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ  

ਜੂਨ १९८४

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਣੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸੀ ! ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬਨ  ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਓਣਾ ਜਾਣਾ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਓਹਨਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ!

ਤਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ – ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦਾਹਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਓਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ!

ਫੌਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਓਣ ਲਈ ਇਕਠੀਆਂ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਹਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪੁਜੀਆਂ ਸਨ! ਫਿਰ ਵੀ ਫੌਜ਼ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੇਤਰ ਵਿਚ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਨੇ, ਕਿਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੋਣੇ! ਜਦੋਂ ਫੌਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ, ਓਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੀ , ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਸੀ!

ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ!

ਮੈਨੂ ਇਹ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ! ਓਹਨਾ ਸਾਨੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ! ਮੈਨੂ ਡਰ ਸੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ!

ਫਿਰ ਓਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ! ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ! ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂ ਡਰ ਲਗਿਆ ! ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਆਇਆ! ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਥ ਲੱਕ ਪਿਛੇ ਬਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਨੇਡੀਅਨ (Canadian) ਪਾਸ ਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਕਡਿਆ !

ਉਸ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ !

‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖ ਹੋ?‘ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਲਿਆਓਂਦੀਆ ਪੁਛਿਆ !

‘ਹਾਂ!’ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ!

‘ਗਲਤ ਜੁਆਬ!’ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਇਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ!

‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖ ਹੋ?’ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਲਿਆਓਂਦੀਆ ਪੁਛਿਆ !

‘ਹਾਂ!’ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ!

ਗਲਤ ਜੁਆਬ! ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਇਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ!

‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖ ਹੋ?’ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਲਿਆਓਂਦੀਆ ਫੇਰ ਪੁਛਿਆ !

‘ਹਾਂ!’ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ!

‘ਗਲਤ ਜੁਆਬ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈਂ!’ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਦੀ ਮੁਠੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ!

‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖ ਹੋ?’ ਮੁੰਹ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਹਸਦਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁਛਿਆ!

‘ਹਾਂ! ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ!’ ਮੇਰੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਵੱਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ! ਇਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ! ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਾ ਡਰੀ ਸੀ ! ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ!

ਓਹ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਝੁਕਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ! ਫੇਰ ਓੰਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਲਿਆ! “ਛੋਟੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਚਾਕੂ” ਓਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ! ਫੇਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਬਲੇਡ (ਤਿਖਾ ਪਾਸਾ) ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ! ਮੈਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜੋਰ ਦੀ ਖਿੜ-ਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ! ਇਕ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ!

ਦੂਸਰੇ ਹੋਰਨਾ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੈਂ ਖੂੰਡੀ (ਬਿਨਾ ਧਰ ਵਾਲੀ) ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਓਂਦੀ! ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ! ਕਿਰਪਾਨ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਚਿਨ੍ਹ (ਨਿਸ਼ਾਨ) ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਖ ਪੁਜਿਆ ਹੋਵੇ! ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖ ਜਰੂਰ ਪੁਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰੇਜਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੰਜਰ ਹੀ ਪਾਓਂਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਕ ਬੁਢੜੀ ਤੀਵੀਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ! ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਓਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ! ਮੈਨੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਓਂ ਓਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ! ਜੇਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਓਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਕੀਨੀ ਸੀ! ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋਰ ਦੀ ਖਿੜ ਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਸੀ!

ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਓਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਪੈੰਟ ਵੀ ਉਤਰ ਦਿੱਤੀ! ਇੱਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ! ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿਚਿਆ! ਤੁਸੀਂ ਅਸਭ੍ਯ (Uncivilized) ਖਾਲਸੇ ਇਹਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਓਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਂਗੇ?

ਮੈਂ ਇਕ਼ਬਾਲ ਕੀਤਾ ‘ਹਾਂ!’

‘ਬੇਵਕੂਫ਼’

ਦੂਜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਜੋੜੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ! ਤਾਂ ਓੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ! ‘ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ! ਮਰਜੀ ਤੇਰੀ  ਹੈ: ਇਥੇ! “ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ”, ‘ ਜਾਂ ਇਥੇ?’ਅਤੇ ਫੇਰ ਓੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਛਹਿਰੇ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ !” ਮੇਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਹ (ਯੋਨੀ-Vagina) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ!

ਓਹ ਹਸਦਾ ਰਿਹਾ! ਹਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ!

ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੱਸ ਪਈ!

ਡਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੀਂਦਾ ਸੁੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ! ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ!

ਗੋਬਿੰਦ!

ਨ ‘ਗੁਰੂ’ ਨ ‘ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ‘ਜੀ’

ਸਿਰਫ ‘ਗੋਬਿੰਦ’

ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ! ਮੇਰਾ ਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਗੈਬ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ! ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ! ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ! ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਓਂ ਉਸਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਣ ਦੀ? ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਰੱਤੀ ਕੁ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਓਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਣਗੇ ! ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ, “ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ!”

ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ’ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ!

ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ! ਮੈਨ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਹਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ (Interrogation centers) ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫਾ ਪਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ! ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਰਾਕਸ਼ਸਾਂ, ਹਰਾਮਜਾਦੇ ਦੋਗਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨੀਚ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ (ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਰ), ਓਸ ਪਾਸੇ ਮੁੰਹ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਲਾਇਆ !

ਓੰਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿਡ ਤੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਪਰ ਮੈਨੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ! ਓੰਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂ ਮਾਰੀਆਂ , ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਓੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੱਸ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ !ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਭ ਨੂ ਲਫਜਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੋ ਹੈ!

ਹੁਣ ਓਹ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਗਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ! ਉੰਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ! ਫੇਰ ਓੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿਚਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਨੂ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ! ਫੇਰ ਓੰਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਮਲੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ! ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ!

ਹੁਣ ਓੰਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਪੋੱਡਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਲਿਆ! ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਅਗ੍ਲੇਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟੱਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਬੁੰਡ) ਵਿਚ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਕਡਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ! ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਓਹ ਮੈਨੂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਓਣ ਲਈ ਮਿਹਣੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ! ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ! ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕੀ ਓੰਨੇ ਮੈਨੂ ਕੀ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਸਭ ਜੋ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨੂ ਇਹ ਸਿਖਾਓਣ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਜਦੋਂ ਓਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਓਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਓੰਨੇ ਕੈਂਚੀ ਫੜ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ! ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਓੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਖਮ ਕੀਤੇ! ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਓੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਤਲਵਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਰੇ ਲਾਏ! ਹੁਣ ਓਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁਕਿਆ ਸੀ! ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਓਹ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਖਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਦਊਗਾ!

ਹੁਣ ਓੰਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੌੜੀਆਂ ਕੀਤਾ ! ਹੁਣ ਓੰਨੇ ਮੇਰੀ ਯੋਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਚੀ ਲਾਈ! ਇਹ ਉਸਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋਰੀ ਕਰਣ (Rape) ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ! ਓਹ ਰੁਕਿਆ, ਓਸ ਵੇਲੇ ਨੂ ਬਚਾਓਣ ਲਈ 1 (ਇਹ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੀ)

ਠੀਕ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋਰ ਦੀ ਆਖਿਆ ! ਠਹਿਰੋ ! ਸਾਨੂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਨਾਡਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝਿਆ ਜਾਵੇ!

ਓੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ! ਪਰ ਖੜ ਗਿਆ! ! ਦੂਜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ!

ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਕਛਹਿਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੇੜੀ ਪਾਇਆ, ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਪੈੰਟ ਪਾਈ! ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ! ਮੇਰੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚ ਹੱਲਾਂ ਵੀ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਓਹਦੇ ਵੱਲ ਮੁੰਹ ਕਰਕੇ, ਓਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਾਗੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ! ਓਹ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਨ ਸਕਦੀ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ!”

ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਓਹ ਮੈਨੂ ਤਸੀਹੇ (ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ) ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਮੈਂ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੀਹੇ ਹੀ ਸੰਨ! ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ! ਪਰ ਮੈਨੂ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਨ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਨ ਓਦੋਂ ਅਤੇ ਨ ਬਾਦ ਵਿਚ! ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ  ਰਹੀਆਂ ਸੀ! ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ! ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ (ਰੂਹ) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੂਰ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਥੇ ਪੀੜ ਮਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ!  ਇਹ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ! ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ!

ਮੈਨੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦੋ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਇਕੋ ਸਾਥ ਜਿਓਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਮੇਆਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਤਨ ਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਕੇ ਮੈਨੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ! ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ! ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ! ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿਚ ਸੀ ! ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ, ਮਜਬੂਤ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੀਰ (ਪਿੰਡੇ) ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਖ ਪੁਚਾਓਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸੁਖ (sexual pleasure) ਮਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਓਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ  ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ! ਮੈਨੂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੀ ਓਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ!

ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਓਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਓਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਕਿਓਂਕਿ ਮੈਂ ਓਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬਝੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ! ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਡੀਓਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿ ਓਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰੇ! ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਸੰਸਕਾਰ (Rituals) ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ!

 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿਤ ਜੋ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਓਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਯੋਨੀ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਸੁਖਦਾਈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿਚ ਪਾਓਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਕ ਜੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕੈਂਚੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਕਸਰਤ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ?

 ਮੈਂ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ (ਢਿਡ ਤੋਂ) ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਜਨ੍ਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਓਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ !

“ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ!”ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ!

ਓਹਨਾ ਮੇਰਾ ਹਥ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ (Hall) ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰੇ ਜਦਕਿ ਹੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਧ ਨੰਗੀ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵੀ ਵੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਬੜੀ ਹੀ ਇਜਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਕੇ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਹ ਕੇ ਮੈਨੂ ਪੁਆਓਣ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ!

ਇਸ ਪਾੱਸੇ ਮਮੀ ਜੀ! ਥੋੜੀ ਕੰਬਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਓਸਨੇ ਕਿਹਾ! ਉਸਨੁ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ  ਵਿਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁਜਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਢਿੱਲੀ-ਢਾਲੀ, ਬੇ-ਤਰਤੀਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬਝੀ ਹੋਵੇਗੀ! ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ! ਓਹਨਾ ਮਿਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ!

 ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ! ਮਣੀ (ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ) ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਖਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ!” ਓਸ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂ ਟੁੱਟ ਜਾਏੰਗੀ!”

“ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਅਖਾਂ  ਪਾ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ! ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ? “

“ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਮਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ! ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?”

ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ! ਓਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਮੁੰਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ (ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ, ਇਹ ਸਭ ਮੈਨੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੇਤੇ ਹੈ!

“ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ  ਇਕ ਅਸਚਰਜਾਂ ਤੋ ਭਰਪੂਰ ਸਿਖ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂ ਓਹਨਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ! ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ!”

ਕੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾ ਪਿਆਰੇ ਲਫਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

 ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਮਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਓਹ ਓਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕ ਗਏ ਜਿਥੇ ਓਹਨਾ ਨੂ ਰੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ

ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ, “ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ”

“ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਓਣੀ ਹਾਂ, ਅਖੀਰਲੇ ਇਹਨਾ ਲਫਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂ ਏਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ!”

ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਓਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂ ਇਸ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ!

ਓਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁਝ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂ ਓਸ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਓਹ ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ!

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ  ਦੇ ਕੁਝ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੱਪਲਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਰਣਤ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਮਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ! ਇਕ ਚੰਗੇ ਸਨਾਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਨਵਾਦ!ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂ ਆਪਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ! ਮੈਨੂ ਨੁਹਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੰਵਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਜਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸੋਹਨੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ! ਕੋਈ ਮੈਨੂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਖਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਗਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ! ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਖਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਿੰਦ ਜਰੂਰ ਸੀ ਜੋ ਰਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕ਼ਤ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਰੂਰ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ!

ਮਣੀ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ (physician) ਨੇ, ਮੇਰੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਏਨੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਖ੍ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ!

ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਸਾਨੂ ਪਾਓਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ, ਆਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਘ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਓ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ! ਅਸੀਂ ਆਪਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਪੜੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਓਹ ਕਮੀਜ਼ ਯਾਦਗਾਰ ਰਖਣ ਲਈ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰਖ ਲਈ! ਸਾਡੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ!

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਓਹ ਬੋ, ਗਰਮੀ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਥਾਂ ਨਾਲ ਪੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਟਰਨੇਟ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ!

[Courtesy: The Unringed Bell. Edited for sikhchic.com]

October 31, 2011

http://www.sikhchic.com/article-detail.php?cat=21

Image

Ajmer Singh Randhawa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: